پرسشنامه پرخاشگری فررزندان با نمره گذاری، روایی و پایایی

با ما همراه باشید با موضوع پرسشنامه پرخاشگری فررزندان با نمره گذاری، روایی و پایایی
پرسشنامه پرخاشگری فررزندان با نمره گذاری، روایی و پایایی|42084712|sza|پرسشنامه پرخاشگری,پرسشنامه پرخاشگری فرزندان,دانلود پرسشنامه پرخاشگری فرزندان,پرسشنامه در مورد پرخاشگری فرزندان,روایی و پایایی پرسشنامه پرخاشگری فرزندان,نمره گذاری پرسشنامه پرخاشگری فرزندان

پرسشنامه پرخاشگری فرزندان پرخاشگری بدنی، پرخاشگری کلامی، خشم و خصومت


مشخصات فایل
تعداد صفحات4حجم20/656 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdocx
توضیحات کامل
پرسشنامه پرخاشگری فرزندان (پرخاشگری بدنی، پرخاشگری کلامی، خشم و خصومت) با نمره گذاری، تفسیر، روایی و پایایی، بررسی مولفه ها و خرده مقیاس ها، 29 سوالی در قالب فایل ورد word و با فرمت docx


تفسیر و نمره گذاری پرسشنامه پرخاشگری فرزندان

نسخه جدید پرسشنامه پرخاشگری که نسخه قبلی آن تحت عنوان پرسشنامه خصومت بود، توسط باس و پری (1992)، مورد بازنگری قرار گرفت. این پرسشنامه یک ابزار خودگزارشی است که شامل 29 عبارت و چهار زیر مقیاس است، که عبارتست از پرخاشگری بدنی، پرخاشگری کلامی، خشم و خصومت آزمودنی ها به هر یک از عبارات در یک طیف 5 درجه ای از کاملاً شبیه من است (5)، تا حدودی شبیه من است (4)، نه شبیه من است نه شبیه من نیست (3)، تا حدودی شبیه من نیست (2)، کاملاً شبیه من نیست (1). دو عبارت 9 و 16 بطور معکوس نمره گذاری می شود. نمره کل برای پرخاشگری با مجموع نمرات زیر مقیاس ها به دست می آید.

پرخاشگری بدنی (9 عبارت): 2-5-8-11....16-22-25-29
پرخاشگری کلامی (5 عبارت): 4-......-21-27
خشم (7عبارت): 1-9-12-18-19-23-28
خصومت (8 عبارت): 3-7-10-15-........-24-26


پايايي و روايي پرسشنامه پرخاشگری فرزندان

پرسشنامه پرخاشگری دارای اعتبار و روایی قابل قبولی است. نتایج ضریب بازآزمایی برای چهار زیر مقیاس (با فاصله 9 هفته) 80 تا 72 و همبستگی بین چهار زیر مقیاس 38 تا 49 به دست آمده است. جهت سنجش اعتبار درونی مقیاس، از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد، که نتایج نشانگر همسانی درونی زیر مقیاس پرخاشگری بدنی 82، پرخاشگری کلامی 81، خشم 83 و خصومت 80 بود (باس و پری ، 1992).
سامانی (1386)، در یک بررسی مقطعی، 492 نفر از دانشجویان 18 تا 22 ساله (248 پسر و 244 دختر) دانشگاه شیراز که به روش خوشه ای – تصادفی انتخاب شده بودند به کمک پرسشنامه پرخاشگری باس و پری مورد ارزیابی قرار داد. داده ها به کمک آزمون های آماری ضریب همبستگی، تحلیل عاملی و آزمون تی تحلیل شدند. به کمک تحلیل عاملی، 4 عامل رفتاری، خشم، پرخاشگری بدنی و کلامی، رنجیدگی و بدگمانی از آن استخراج شد. ضریب پایایی این پرسشنامه به شیوه بازآزمایی برابر با 78/. بود. همچنین مقایسه این عوامل میان دختران و پسران گویای آن بود که پسران در سه عامل پرخاشگری ( 001/. <p)، خشم (001/. <p) و بدگمانی (001/. <p) نسبت به دختران به طور معناداری نمره بیشتری دارند. همچنین همبستگی بالای عوامل با نمره کل پرسشنامه، همبستگی ضعیف عوامل با یکدیگر ومقادیر ضریب آلفا همگی نشان دهنده کفایت و کارآیی این پرسشنامه برای کاربرد پژوهشگران، متخصصان و روانشناسان در ایران است.


"

مطالب دیگر:
دانلود پاورپوینت فصل دوم عدد های صحیح ریاضی هفتمدانلود پاورپوینت فصل سوم هندسه و  استدلال ریاضی هفتمدانلود پاورپوینت فصل چهارم جبر و معادله ریاضی هفتمدانلود پاورپوینت فصل پنجم سطح و حجم ریاضی هفتمدانلود پاورپوینت فصل اول هیدرولوژی مهندسیپاورپوینت زن در کتاب مقدسپاورپوینت دین درمانیپاورپوینت سال اول زندگی مشترک پاورپوینت کتاب یک دقیقه این 40 فکر سمی را کنار بگذار از دکتر لاراروس ترجمه مهرداد فیروزبختپاورپوینت زلزله و انواع امواج آنپاورپوینت برج ترنینگ تورسو و ویژگی های بنادانلود پاورپوینت طراحی پروژه های ژئوشیمیایی، ژئوشیمی محیطیدانلود پاورپوینت اثرات زیست محیطی طرح های آب و خاک و توسعه پایدار محیط زیستدانلود پاورپوینت حوضه ابریز و پارامترهای انپاورپوینت ویژگی ها و موقعیت قرارگیری بنای عالی قاپوی اصفهانپاورپوینت خلاصه کتاب برنامه ریزی کاربری اراضی شهری دکتر کرامت الله زیاریدانلود پاورپوینت جزوه هیدرولوژیدانلود پاورپوینت بررسی و انتخاب معیارهای سیلاب طراحیدانلود پاورپوینت انواع سقفپاورپوینت شمع کوبی و راهکارهای عملی طراحی شمع هاپاورپوینت اصول كنترل ، بازرسی و تحويل تاسيسات و تجهيزات مكانيكیپاورپوینت مهندسی فاکتورهای انسانی (ارگونومی) در سالن های سینمادانلود پاورپوینت آشنایی با نرم افزار Win QSBدانلود پاورپوینت طبقه بندی در روانپزشکیدانلود پاورپوینت معرفی سقف های نوین